Polecamy szeroką ofertę wycieczek
turystyczno krajoznawczych dla dzieci i
młodzieży w trzech grupach
wycieczkowych:

 •  wycieczki piesze

 •  wycieczki autokarowo piesze

 •  wycieczki autokarowe

Nasze wycieczki polecamy turyście
zorganizowanemu: Kluby Sportowe,
Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Średnie,
Zakłady Pracy, Stowarzyszenia, Fundacje,
Biura Podróży, Organizatorzy Turystyki.
Proponujemy pomoc w zorganizowaniu
jednodniowych wycieczek i pobytów kilku
dniowych połączone z przygotowanym
przez nas całościowym programem
towarzyszącym, zapewniającym miłe,
przyjemne i edukacyjne spędzenie czasu.

Posiadamy uprawnieniami Marszałka Województwa Małopolskiego D/218/2000/19/2004
(koncesja na organizowanie imprez turystycznych na terenie Polski i Europy)

Nasze atuty:

 • proponujemy ciekawe i
  przemyślane programy wycieczek

 • posiadamy odpowiednie
  przygotowanie i doświadczenie
  w organizacji wycieczek

 • we wszystkich naszych wycieczkach grupie towarzyszy
  pilot lub przewodnik turystyczny

 • wszystkie formalności podczas
  trwania wycieczki dokonuje pilot

 • współpracujemy ze starannie
  dobranymi kontrahentami

 • na naszych wycieczkach opieka
  odpoczywa

 • rzetelność usług gwarantujemy
  podpisaniem wiążącej umowy

 


UWAGI ORGANIZACYJNE

Pliki do pobrania:

- zamówienie na wycieczkę
- oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia

CENA WYCIECZKI OBEJMUJE :

- dwa miejsca bezpłatne dla opiekunów ( wariant A i B )

- trzy miejsca bezpłatne dla opiekunów ( wariant C )

- koszty rezerwacyjne ( tel./fax. uzgodnienia )

- koszty przejazdów (autokar)

- opłaty parkingowe

- opiekę pilota lub przewodnika

- wstępy , bilety

UWAGA : Podane ceny w wariantach A, B, C zostaną powiększone o 1,00 zł na każdą osobę na obowiązkowe ubezpieczenie NW i KL na kwotę 3000 PLN w przypadku imprez krajowych lub o 2,00 z ł na obowiązkowe ubezpieczenie NW i KL na kwotę 5000 PLN w przypadku imprez zagranicznych na jednego uczestnika ( dotyczy to wszystkich wycieczek , tak pieszych jak autokarowo-pieszych i autokarowych ) jeżeli uczestnicy nie są ubezpieczeni grupowo lub indywidualnie przez kierownictwo grupy, kolonii, szkoły itp. W przypadku posiadania ubezpieczenia należy złożyć pisemne oświadczenie o ubezpieczeniu własnym lub rezygnacji z ubezpieczenia proponowanego przez nasze biuro. Stosowne oświadczenie powinno być złożone w momencie rezerwacji wycieczki.

WARIANTY CEN:

Dla każdej imprezy występują 3 warianty cen, w zależności od ilości uczestników:

Wariant A minimum 25 uczestników + 2 opiekunów bezpłatnie

Wariant B minimum 30 uczestników + 2 opiekunów bezpłatnie

Wariant C minimum 40 uczestników + 3 opiekunów bezpłatnie

 

ZASADY REALIZACJI WYCIECZEK
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE ''BIT - BORT TRAVEL ''

Zawarcie umowy następuje po złożeniu w biurze Bit-Bort:

1. Wypełnionego zgłoszenia na wycieczkę

2. Dokonania pierwszej wpłaty w wysokości 30 % całkowitej kwoty za wycieczkę

- kwotę należy wpłacić w siedzibie biura Bit-Bort, przekazem pocztowym lub przelewem w

Banku na nasze konto: PKO BP o/Rabka nr. 86102034660000 920200034884 z adnotacją kto

wpłaca, jaka to impreza, w jakim terminie

- pozostałe 70% kwoty należy przesłać w terminie takim, aby potwierdzenie wpłaty dotarło do

nas co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. W przypadku rezygnacji z wycieczki potrącamy kwotę w wysokości 50.00 zł na konto

poczynionych rezerwacji i kosztów tel./fax. uzgodnień itp.

4. Klient ponosi koszty świadczeń niewykorzystanych z własnej winy.

5. Organizator zwraca koszty świadczeń niewykorzystanych przez klienta nie z jego winy.

6. Wszyscy uczestnicy wycieczki są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych

wypadków ( w wypadku braku oświadczenia o ubezpieczeniu przez szkołę )

7. W przypadku nie uiszczenia pełnej kwoty wycieczka nie odbędzie się.

8. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy zgłaszać do organizatora wycieczki.

UWAGI KOŃCOWE :

W każdej z wycieczek pieszych musi brać udział 2 opiekunów przy wariancie A , 3 opiekunów przy wariancie B, oraz 4 opiekunów przy wariancie C.

W każdej z w/w wycieczek autokarowych musi brać udział 2 opiekunów przy wariancie A i B oraz 3 opiekunów przy wariancie C.

Wariant A minimum 25 uczestników + 2 opiekunów bezpłatnie

Wariant B minimum 30 uczestników + 2 opiekunów bezpłatnie

Wariant C minimum 40 uczestników + 3 opiekunów bezpłatnie

W przypadku większej ilości niż 2 opiekunów uczestniczących w wycieczce – wariant A i B, oraz 3 opiekunów uczestniczących w wycieczce – wariant C, należy uwzględnić za nich pełny koszt jak i zgodność ilościową wg grupy A, B, C - jak wyżej. Wycieczki autokarowe obsługiwane są autobusami klasy turystycznej H - 9 dla grup liczących poniżej 38 uczestników i autobusami klasy turystycznej H 10 i PR 110 dla grup liczących powyżej 40 uczestników.

NA SPECJALNE ŻYCZENIE:

Możemy zorganizować te same wycieczki z pełnym pilotażem dla małych grup tzn.: od 4 do 25 osób.
Cena, termin, trasa do uzgodnienia w biurze .